Posts Tagged: loveleen brenna

Hele kostebinderiet må stille opp?

Dagsavisen kunne igår melde at det er foreldrene som har skylda for at norsk skoleelever scorer dårlig på leseferdigheter i de internasjonale PISA-undersøkelsene. Utdanningsforbundet har spurt norske rektorer hvilke tiltak som er iverksatt i grunnskolene for å bedre leseferdighetene til norske

Hele kostebinderiet må stille opp?

Dagsavisen kunne igår melde at det er foreldrene som har skylda for at norsk skoleelever scorer dårlig på leseferdigheter i de internasjonale PISA-undersøkelsene. Utdanningsforbundet har spurt norske rektorer hvilke tiltak som er iverksatt i grunnskolene for å bedre leseferdighetene til norske

Girl power, twitterdamer og retten til å bestemme selv

Norge er et land der kvinner fikk full stemmerett tidlig og der det i 2010 er full barnehagedekning, der kvinners rett til å velge ektefelle, rett til utdanning og rett til egen kropp er lovfestet. Det er kvinnepanelet selv som trekker opp denne beskrivelsen av

Girl power, twitterdamer og retten til å bestemme selv

Norge er et land der kvinner fikk full stemmerett tidlig og der det i 2010 er full barnehagedekning, der kvinners rett til å velge ektefelle, rett til utdanning og rett til egen kropp er lovfestet. Det er kvinnepanelet selv som trekker opp denne beskrivelsen av

Dette må det bli en slutt på

De fleste av oss spiller ut livene på forskjellige arenaer. Ofte er disse forskjellige, noen ganger isolerte fra hverandre, men av og til føres de sammen gjennom f.eks. felles fanesaker eller motstridende perspektiver. Slik er det i min mangfoldige verden

Dette må det bli en slutt på

De fleste av oss spiller ut livene på forskjellige arenaer. Ofte er disse forskjellige, noen ganger isolerte fra hverandre, men av og til føres de sammen gjennom f.eks. felles fanesaker eller motstridende perspektiver. Slik er det i min mangfoldige verden