Posts Tagged: etiopia

Asylinstitutt under press

Ikke siden MUF-saken i 2005/06 har enkeltsaker til behandling eller som er ferdigbehandlet i det norske asylinstituttet vært under slik mediaoppmerksomhet som vi har sett nå på nyåret. Maria Amelie-saken engasjerte bredt i blant politikere, i tradisjonelle media og ikke minst på

Asylinstitutt under press

Ikke siden MUF-saken i 2005/06 har enkeltsaker til behandling eller som er ferdigbehandlet i det norske asylinstituttet vært under slik mediaoppmerksomhet som vi har sett nå på nyåret. Maria Amelie-saken engasjerte bredt i blant politikere, i tradisjonelle media og ikke minst på

Dødsfallene som ikke er til å leve med

Jeg er far til tre friske barn. Alle er født på norske sykehus, med den kapasitet og kompetanse som det norske helsevesenet stiller til disposisjon uten at jeg må ta noen form for økonomisk beslutning i forbindelse med disse barnas

Dødsfallene som ikke er til å leve med

Jeg er far til tre friske barn. Alle er født på norske sykehus, med den kapasitet og kompetanse som det norske helsevesenet stiller til disposisjon uten at jeg må ta noen form for økonomisk beslutning i forbindelse med disse barnas

Utviklingsarbeid på nært hold

En av de store gledene i mitt liv er å være engasjert i arbeidet som Adventist Development and Relief Agency (ADRA)driver rundt omkring i verden. Med en aktiv barnefamilie rundt meg er det begrenset hva jeg får deltatt i av

Utviklingsarbeid på nært hold

En av de store gledene i mitt liv er å være engasjert i arbeidet som Adventist Development and Relief Agency (ADRA)driver rundt omkring i verden. Med en aktiv barnefamilie rundt meg er det begrenset hva jeg får deltatt i av