Beste praksis vs neste praksis

Da jeg først begynte å jobbe i staten forventet jeg ikke at innovasjon skulle prege arbeidet så mye som det faktisk gjør.

Regjeringen la i 2008 fram en stortingsmelding om innovasjon som legger lista høyt for hvordan staten skal legge til rette for at et nyskapende og bærekraftig Norge. Innovasjonsmeldinga peker på at et bærekraftig samfunn krever nye løsninger i takt med at behovene endrer seg. Og skal en tro EUs Innovation Scoreboard 2011 så er Norge langt fra best i klassen, men ikke helt verst heller. (Les Paul Chaffeys gode gjennomgang av Norges posisjon på EUs Innovation scoreboard her)

Å møte utfordringene velferdstaten står ovenfor med mer av de samme løsningen vi har idag , vil tvinge arbeidsmarked og økonomi i kne. Beregniner fra SSB viser at behovet for arbeidskraft i kommunale tjenester vil øke med opp til 70% fram mot 2060. Påtroppende NOVA direktør Kåre Hagen, som ledet utvalget som ifjor la fram en NOU2011:11 Innovasjon i omsorg, tar en positiv tilnærming til problemstillingen: Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Det samme kan sies om det boligsosiale politikkområdet som Husbanken jobber med.

En av Husbankens hovedoppgaver er å gjennomføre statens politikk for å motvirke bostedsløshet. Bostedsløshet er et av politikkens wicked problems og erfaringer har vist at det finnes ingen enkel, rask løsning som løser slike problemer. I 2008 gjennomgikk Riksrevisjonen tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet og var befriende klart formulerte: vanskeligstilte får ikke den hjelpen de trenger, det er svakheter i kommunal saksbehandling, Husbanken ivaretar ikke oppgaver knyttet til kompetanseheving og veiledning, manglende styringsinformasjon fører til at resultater ikke måles. Riksrevisjonens gjennomgang stilte mange spørsmål som krever svar.

Et av svarene Husbanken har gitt er å lansere en kommunesatsing som sørger for at stat og kommune stiller de riktige spørsmålene. Husbankens kommunesatsing kom i form av Boligsosialt utviklingsprogram som er et langsiktig, gjensidig forpliktende samarbeid for å utvikle kommunens og statens boligsosiale arbeid. Programmet er innovativt bl.a. gjennom metodikken som setter kommunen i førersetet når behov og strategier skal formuleres. Samarbeidet sikrer at kommunen etablerer eierskap til arbeidet og at kompetanse utvikles der den skal: nemlig i praksisfeltet der løsningene best meisles ut. Samtidig får staten v/Husbanken verdifull kunnskap om kommunenes utfordringer som er med å forme statlige virkemidler og politikk.

Innovasjon er sentralt i en slik tilnærming og med utgangspunkt i utviklingsprogrammet inviterte Husbanken i forrige uke ansatte, programkommuner og andre samarbeidspartnere til en inspirasjonsdag over temaet innovasjon i offentlig sektor. Fire foredragsholdere med forskjellige perspektiver om innovasjon.

  • Annicken Rød fra Cisco presenterte kommunikasjonsgigantens tenkning om sammenhengen mellom innovasjon, strategi og kultur. Ciscos, og før det Tandbergs, erfaring er at når det gjelder innovasjon så er kultur langt viktigere enn strategi: culture eats strategy for breakfast.  Akkurat dette tror jeg de fleste ledere har erfart – vi tar vi fort strategiprosessene når vi skal utvikle noe nytt, og energi blir viet til å sikre en kultur for nyskaping.
  • Trude Andresen, direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering, presenterte KS fokus på neste praksis i motsetning til å bare søke etter det som nå er beste praksis. Andresen viste med all mulig tydelighet at løsningen på utfordringene som kommunesektorene står ovenfor er ikke mer av det samme, men nye løsninger. KS er klare på offentlig sektor må møte framtida ved å hente ut potensialet som ligger i å skape løsninger sammen med omgivelsene – brukere, pårørende, næringslivet, organisasjonene og staten.
  • Gunnar Bothner-By, prosjektleder i Norsk Form, viste hvordan en designtilrming kan bidra til å utvikle gode offentllige tjenester og prosesser. Legevakten i Oslo er kroneksempelet på hvordan fokus på brukeropplevelsen ved legevaktbesøket gjør at utviklingsprosessen fører til løsninger som tidligere utviklingsarbeid ikke har kommet fram til.
  • Kathinka Greve Leiner, Direktør for Ferds Sosiale Entreprenører, trakk opp sammenhengen mellom offentlig sektor og næringslivet og poengterte hvor viktig en dynamisk, nyskapende offentlig sektor er for at næringslivet skal kunne levere forventet og nødvendig innovasjon. Men viktigst, så representerer Ferd Sosiale Entreprenører en tenkning om at nyskaping skjer i rommet som oppstår mellom offentlig og privat sektor. Dem som har kompetanse om dette mellomrommet skaper nye løsninger på både nye og gamle ideer. Ferd finansierer flere slik virksomheter – virksomheter som dekker dette mellomrommet som Trude Andersen fra KS også spurte etter. Les mer om Ferds filosofi for investering i sosiale entreprenører her.

Seminaret gav mange knagger å henge Husbankens boligsosiale arbeid på. Som leder slo det meg hvor mye innovasjon er avhengig av god ledelse. Ledelse som tør å gi tid og ressurser til å prøve ut og som tør å plassere ansvar og myndighet nærme der virksomheten faktisk utøves. Ledere som ikke lar frykten for å gjøre feil kvele ansattes nysgjerrighet, engasjement og driv.

Ledere bruker mye tid på å drive gjennom endringsprosesser der all energi går med til å redusere ansattes motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsprosesser. Hagenutvalget foreslår at dette fokuset er feil, eller i det minste ikke tilstrekkelig. God innovasjonsledelse og god innovasjonskompetanse hos ledere handler om at medarbeidere tas med på å utforme de nye løsningene.

Det samme kan sies om hvordan offentlige tjenester utvikles. Staten har ikke løsningene alene. Stat, kommuner og andre aktører finner de beste løsningene sammen.

Husbankens boligsosiale utviklingsprogram tar dette på alvor. Under visjonen om å drive utvikling på kommunens premisser endrer vi fokuset fra at staten utvikler tjenester og virkemidler for kommuner til at staten utvikler sammen med kommuner og brukere.  Når aktørene møtes i slikt samarbeid blir det raskt tydelig at dagens beste praksis ikke gir løsningene på de boligsosiale utfordringene som kommunene står overfor.

Nå må vi meisle ut neste praksis.

-go

Én kommentar

  1. Tilbaketråkk: Hvordan sikre at organisasjonen stagnerer – 5 råd mot innovasjon « ab imo pectore

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: