Flying start på Nansenåret

Demonstrasjon til støtte for Maria Amelie, (c) CC flickr.com/eisentrager

Nyhetsbildet idag har vært preget av gårsdagens arrestasjon av Maria Amelie. Mens jeg skriver denne bloggposten demonstrerer tusenvis av mennesker over hele Norge til støtte for Maria. Den velutdannede og velformulerte kvinnen som ifjor gav papirløse innvandrere et ansikt. Tidligere har debatten om papirløse innvandrere fokusert på manglende helsestell, manglende skolegang og uverdige humanitære forhold for de mange papirløse innvandrerne i Norge. Det ble skapt et bilde av slitne og syke papirløse på flukt fra myndighetene og på jakt etter akutt helsehjelp og skolegang for sine barn. Maria har vist oss et annet bilde av papirløse innvandrere. Med mastergrad fra NTNU, aktiv i frivillige organisasjoner og ettertraktet på arbeidsmarkedet framstår Maria som det vi ønsker å assosiere med mer norsk enn papirløst.

Ikke uventet har det vært mange, etter mitt skjønn, lite prinsipielle uttalelser og sympatierklæringer til Maria idag. Å utvise en ressurssterk jente som kom til Norge for 8-9 år siden som følge av en beslutning som hennes foreldre tok er helt umulig å forstå. Norge trenger henne og hun trenger Norge. Mange mener at dette burde være en opplagt ‘win-win’ situasjon og beslutningen burde være enkel. Ropene om en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk stilner. Politikere fra nær sagt hele det politiske spekteret roper om ‘rettferdighet’. Svært få ser ut til å huske hvem som har vedtatt nåværende asylpolitikk.

Norge fører en stram asylpolitikk og en offensiv utvisningspraksis. Papirløse innvandrere og asylsøkere med avslag på sin søknad blir oppsøkt og sendt ut. Helst med såkalt ‘frivillig retur’, men om nødvendig blir de utvist med tvang. 4615 ble returnert med tvang i 2010. Utlendingsnemda (UNE) gav Maria et endelig avslag denne uka. Den vurderer at Maria ikke har et beskyttelsesbehov og derfor ikke fyller kriteriene for å få asyl i Norge. Norsk utlendingsforvaltning er slik innrettet at regjeringen ikke kan overprøve UNEs behandling når denne er i tråd med Stortingets vedtak.

Jeg, og såvidt jeg skjønner de fleste med meg, mener at Maria burde få opphold i Norge. Oppholdet burde innvilges fordi (1) hun kom til Norge som en konsekvens av en beslutning som hennes foreldre tok og det har gått lang tid. Videre har hun (2) en tilknytning til Norge (og mangler tilknytning til Russland) som burde kvalifisere. Og til sist, (3) så må Norge finne en måte å gi lovlig opphold og for arbeidsinnvandrere også fra land utenfor EØS-området. Norge trenger arbeidskraften og friere flyt av arbeidskraft ville være en naturlig konsekvens av globalisering av finansmarkeder, produktflyt og tjenesteyting.

Ulovlig norsk, Maria Amelies bok ble utgitt høsten 2010

Dette politikkfeltet, asylpolitikken, får med Maria Amelie en sårt etterlengtet symbolsak. Jeg sitter nemlig med en magefølelse – og det er kun en magefølelse – av at mange som nå gir sin støtte til at Maria bør få bli, har gitt sin stemme til de politikerne som har utformet dagens politikk som innebærer at Maria utvises. Marias utsendelse er nemlig en naturlig konsekvens av Stortingets vedtatte politikk. Og vi som husker MUF-saken vet hva som skjer når Utlendingsdirektoratet tar beslutninger som oppfattes å være utenfor Stortinges vedtak eller regjeringens politikk. Saken om MUFerne ble aldri symbolsaken som førte til en nødvendig diskusjon om asylpolitikken. Da diskuterte man først og fremst forholdet mellom departement og direktorat. Forhåpentligvis vil saken til Maria Amelie føre til en realitetsdiskusjon om politikken, ikke om Utlendingsdirektoratets (UDI), Utlendingsnemndas eller politiets arbeid. Disse etatene har, etter alt å dømme, gjort jobben sin.

Det ligger potent symbolikk i at Maria Amelie ble arrestert utenfor Nansenskolen, samme kveld som starten på Nansenåret ble markert. Dag Hareide, rektor ved Nansenskolen, uttrykte at arrestasjonen er et hån mot Nansenåret. Jeg vil heller si at Nansenåret har fått en flying start. Nå handler det om å sikre at Norge får en asyl- og innvandringspolitikk som gir effektiv beskyttelse til mennesker som trenger det, etablerer en bærekraftig innvandring for mennesker med humanitære behov og en arbeidsinnvandring som tilpasset behov i det norske arbeidsmarkedet.

Maria Amelie har anket fengslingen.

-go

 1. flutnace

  Bra kommentar, Geir Olav.

  Media har vist stor interesse for saken i dag (selvsagt). Spesielt NRK Dagsnytt 18 – Norges beste radioprogram – behandlet denne saken bredt og godt. Et meget interessant og tankevekkende innlegg der ble gitt av Anne Holt. Hun sa at den juridiske vurderingen som UNE har gjort, like gjerne kunne gitt det motsatte resultat fordi det er rom for skjønn i jussen her. Et annet poeng er at «likebehandling» ikke betyr at alle skal behandles på samme måten, men de alle skal behandles individuelt etter loven. Så UNE kunne ha avgjort at Maria skulle få bli, på et juridsk grunnlag.

  Hvis hun blir sendt til Kaukasus, hva venter henne der? En familie? Et sted å bo? Arbeid? Det er en viss fare for at den norske regjering (som kan gripe inn, selvsagt) vil drite seg skikkelig ut overfor vanlige mennesker i den vestlige verden. Jeg skal til Canada på tirsdag, og er spent på å høre hva min fetter Murray som er prest, og som følger godt med på hva som skjer i Norge pga. meg, har å si om dette.

 2. Jeg tenker at det strider så til de grader mot folks rettsfølelse at en person som er vokst opp i Norge og blitt en fullt integrert deltaker i det norske samfunnet skal sendes ut til et sted hun ikke har noe nettverk.

  Det jeg lurer på er om engasjementet hadde vært like stort om hun hadde vært dårlig integrert, ikke snakket språket, ikke hatt norske venner eller ikke fått seg utdanning?

  Er vi på vei mot en ny vri i innvandringspolitikken der evne til og grad av integrering blir en avgjørende faktor for arbeidsinnvandrere som ønsker å bli? Er dette i så fall en god utvikling?

 3. Atle

  Enkel og vanskelig sak! Det som provoserte meg mest var arrestasjonen: 8 politifolk og att på til utenfor Nansenskolen. Noen i politiet burde lære seg å tenke litt.
  Når det gjelder papirløse flyktninger er jeg enig med Geir Olavs argumentasjon om at tilfeller som Marias burde kunne behandles innenfor skjønnsregler. I tilfeller som dette blir prinsippfasthet prinsippenes verste fiende.
  Det store spørsmålet er vel imidlertid hva vi bør gjøre med «ulovlige» innvandrere, papirløse eller ikke. At de får drive rundt i gatene, arbeide svart og leve uten rettigheter virker på meg fullstendig meningsløst og potensielt farlig. Enten må de tvangsutsendes eller så bør de interneres på et vis. Hvis ikke blir de gående i årevis, bygger opp nettverk, får «norske» barn osv. Da blir det hjerterått å sende dem ut slik vi nå opplever det.

  Glad jeg ikke er politiker…

 4. Tilbaketråkk: Tweets that mention Ab imo pectore » Flying start på Nansenåret -- Topsy.com

 5. Svenn Hauge

  Vi har i dag ca 20.000 ulovlige innvandrere, papirløse eller ikke.
  Hvordan disse brødfør seg selv er vel uvisst, men de fleste må jo leve av noe som det ikke skattes av. Om dette er svart arbeid eller kriminelle handlinger er egentlig hipp som happ.
  At disse skal ut av landet er det flertall for!

  Derimot er det ikke sikkert at det er flertall for hvilken rekkefølge det her velges….
  Om denne jenta er viktigst å få ut er lite trolig. Men hun stikker seg jo frem på en måte som gjør det umulig for myndighetene å overse det! Hun har publisert en «tilståelse» i boken sin, deltar på slike arrangementer som hvor hun ble arrestert i så stor åpenhet at det ikke kan kalles annet enn en provokasjon!
  Etter min mening ville hun bruke sin nyvunne respekt i samfunnet til å tvinge frem en situasjon hun visste ville få stor medieoppmerksomhet i håp om å få endret vedtaket.

  Hun har spilt høyt og tapt!

  Signaleffekten til andre illegale innvandrere er klar og tydelig: Blir du tatt så sender vi deg ut!
  Den effekten ville nesten ikke vært tilstede om det gjaldt en dop-pusher fra Grønland!

 6. Svein

  Nei vi trenger ikke løgnere og bedragere som «Maria». (Falskt navn som alt annet.)

 7. Lars von

  SEND HENNE UT

 8. Veronica

  Jeg syns at Maria Amelie kunne ha fått en sjanse for å bli i Norge. Søstera mi bodde ulovlig i Norge to år og ble utvisst for alltid. Hun giftet seg med en norsk mann for to år siden, og siden har han slittet mye for å få et positivt svar fra UDI. Hun er fortsatt i sitt hjemland og kan ikke komme tilbake verken til Norge eller de europeiske land. Dette er urettferdig.

 9. aisss

  Trur Jens trenger en rådgiver om sunn fornuft !!
  så hadde han slippet å dritte seg ut annenhver uke!!!!
  Hadde han bare vært så smart at han heiv Krekar ut før
  han brukte 8 mann på Maria.
  Da hadde den sak ikke tatt slik av , og
  Jens kan si at loven er lik for alle!!
  PS! Jens var informet om saken på forhånd!!!

 10. ali

  la nå denne kvinnen bli i norge,og mydighetene må endre dumme lovene udi praktiserer idag. de som snakker sant blir kastet ut ,de som juger får bli. udi er en stor skam for hele norge.

 11. stigma

  Regissert spill for galleriet!!

 12. Chuck Norris

  Send henne ut av Norge.

  Hun er ulovlig i Norge og så sier folk at hun må få bli i Norge fordi hun skrev ei bok. Tenk dere da at da vil flere «ulovlige utlendinger» som hun komme til Norge og gjør akkurat det samma.
  Norsk lov gjelder for alle uantsett alder, kjønn og religion eller hvor du kommer fra.

  La oss si at hun ikke hadde skrevet den boken sin, da hadde dere ikke brydd dere ? Da er hun vell lik en annen ulovlig innvandrer i Norge.

  Skjønner ikke at folk vil at hun skal bli fordi hu skreiv ei bok om noe.

 13. Lea

  Syns de skal sende «Maria»» hjem til Russland. Er mange mennesker i nøyaktig samme situasjon som henne som sendes tilbake. Vi tenker ikke på de, for de har ikke skrevet en bok.. Norge trenger ikke «Maria», det er vel mange nordmenn som har en master på NTNU! Hun får sikkert en bra jobb i Russland, og hun blir helt sikkert kjent med mennesker der og skaffer seg et nettverk. Akkurat slik som hun ble kjent med mennesker når hun ikke kjente noen da hun kom til Norge. Det blir helt feil å kun la henne bli, da må vi la alle bli. Å d vil vi vel ikke.. vil vi vel?

 14. Atle

  Det har blitt sagt en god del om «likhet for loven» i dag. Men svært lite om rettferdighet. Å behandle alle likt er ikke rettferdig. Det er derfor vi blant annet har domstoler. Hvis alle skulle behandles likt, ville alle drap gitt 21 års fengsel og voldtekter 6 år. Men så enkel er ikke virkeligheten. Derfor streber vi ikke etter likhet, men rettferdighet. Likhet er byråkratiets og sosialismens målestokk: Ikke tenk! Ikke vurder! Følg regelen! Med mindre det tjener partiet, da… Det gjør tydeligvis ikke Maria. Nyttårstalen til Jens om norske polarhelter og utvandrede norskamerikanere blir enda hulere enn slike taler vanligvis er ved arrestasjonen av Maria utenfor Nansenskolen i Nansenåret.

 15. Pål

  Ikke begå feilen å mene at du uttaler deg på vegne av flere. Det er en gammeldags teknikk som du bør gå klar av.

 16. Pål,
  Enig at man ikke skal mene mye på vegne av andre. Min formulering i denne bloggposten refererer til det store oppbudet av demonstranter og politikere som ganske prinsippløst mener at Maria bør få bli i Norge.

  Men takk for engasjement og påminnelse. Jeg tror ikke du vil finne mange bloggposter på denne bloggen der jeg mener noe på vegne av mange andre. Det er ikke bare gammeldags, men også dårlig blogging.

  -go

 17. Elizabeth Hansen

  Her har dere en sak.

  En mann er gift med en norsk dame. Bodde i Drammen i 3 år, og har siden dag en gått på skole for å lære seg norsk, tok så studiekompetanse (jobbet ved siden av) og senere ønsket å studere videre bygg fag, fikk da studie plass ved høyskolen i Gjøvik. Han måtte bo i en hybel ( fra man – fredag formiddag i gjøvik) og registrerte adressen i folkereg. i gjøvik for å få studielån. Pga helge jobbing og familie bodde han fra freddag ettermiddag til søndag ettermiddag i drammen. Han søkte om norsk statsborgerskap, og etter at saken var til behandling i 1 år ringte kona for å høre hvorfor det tok så lang tid. ( etter flere mislykkede forsøk på å få tak i en saksbehandler i UDI. Enten så skulle de ringe tilbake, eller ble linjen brutt, eller 2 timers tlf kø) snakket kona med saksbehandleren og fikk da beskjed at det var helt normalt å bruke opp til 12 måneder på å behandle statsborgerskapssaker. Igjen etter 15 måneder ringte kona politiet i Drammen for å høre om de visste hvor langt denne saken skulle ta og at de ønsket å reise til sommer 2010 og de hadde håpet på at han kunne få norsk statsborgerskap slik at han slapp å søke visa. Men nei så enklet var det ikke FORDI UDI OG POLITIET HADDE SINE MISTANKER AT DETTE VAR EN PROFORMA EKTESKAP!! Dette til tross for at dama var norsk, hadde et annet morsmål, religion og kultur enn mannen ( og til tross for at foreldrene til dama ikke ønsket at hun skulle gifte seg!) så trodde de fortsatt at dette var «fake» ekteskap. I tillegg sa politidama over telefonen » Det er ikke menneskerett å få norsk statsborgerskap». Kona prøvde å forklare at dette måtte han gjøre fordi han ville studere og få seg en «decent» jobb etter hvert og at han i tillegg bor sammen med kona si 3 dager i uka. Dette hjal ikke mye. Paret venter fortsatt på at saken skal behandles ferdig og saken har vært til behandling i 2 ÅR!!!
  Norge ønsker ikke resurssterke mennesker, som jobber og som studere. De vil aller helst ha late innvandrere som lever på trygd og som øker statistikken over arbeidsledige!! De som burda ha blitt kastet ut for lengst er fortsatt i Norge og de som har klart å tilpasse seg kulturen og de norske verdiene og lært språket bør kastes ut!

 18. ingen_kvotering

  Hva heter egentlig Maria Amalie? Hvor kommer hun fra? Hvorfor forlot foreldrene Kaukasus? Hvor gammel var hun da hun kom til Norge? Hvem er de som støtter Maria Amalie? Hvilken agenda har hennes støttespillere? Hvilke signaler sender en rettsstat ut ved forskjellsbehandling? Har dere fått med dere begrunnelsen for vedtaket?

  Det at du roper høyt er slettes ikke et signal om at du hverken har rett eller er i flertall….

  Så ja, keep it clean. No spam!

 19. Lars Erik

  Nei, Norge trenger IKKE flere kriminelle.

  Ganske morsomt bilde du har lagt opp i saken ogå, «Bedre rettigheter for papirløse flykninger»…

  Sånn som jeg har opplevd det, har mange av disse «papir løse» flyktningene det bedre en mange etnisk Nordmenn.

  Fordi dem får gratis mat, tak over hodet, klær etc. Jeg kjenner til en sak som står meg ganske nær, en fra Irak tok fetteren hans ned til politi stasjonen etter og ha blitt gitt fetterens pass så han kunne kreve asyl. Det er sykt det, og MANGE gjør sånt. Dem tar turen til Sverige, så kommer til Norge (eller omvendt) og da har en i slekt ta det dem har av papir bevis (pass osv) og leverer dem uten disse papirene på politi stasjonen.

  Norge går i dass, slik London. Og vi har idiotiske blogger som denne som sier at vi «trenger» flere av sånne folk?! Triste greier…

 20. Chuck Norris

  Men herregud, vi har domstoler som skal gjøre det urettferdig for ulovlige innvandrere å komme til Norge.

  Er det ikke likhet å behandle alle med samme rettferdighet ?
  Det er en norsk lov som tilsier at hvis du oppholder deg ulovlig i Norge så skal du ut. Et lite spørsmål: Hvis det er krig/ufyseligheter/grusomhet i ditt hjemland så kan du ikke bli sendt ditt.

  Men så vidt jeg faen vet så er ikke Russland i en slik situasjon akkurat nå.
  De er kanskje ikke det største landet på økonomi, men du ser at det lever folk der..ikke sånn som i Norge men de overlever. Hun har sikkert et middelsriket venner/bekjente i Russland som hun kan være hos.

  Det er en lov, og den skal være lik for absolutt alle. ALLE !

 21. Join facebook gruppen- «Få Maria Amelie ut av landet»

 22. Jeg ser mange som påpeker at loven må håndheves likt for alle og at Maria Amelie ikke kvalifiserer for asyl og bør sendes ut.

  Mitt anliggende i bloggposten er at asylpolitikken har mangler og er unødvendig stram, evt. håndheves for stramt. Såvidt jeg kan bedømme, så er behandlingen av Maria Amelie i tråd med gjeldende politikk. Jeg noterer meg at flere kommentatorer, bl.a. Amnesty, hevder at det innenfor dagens politikk og regelverk finnes åpninger for å kunne gi personer som Maria Amelie opphold i landet.

  Men jeg mener altså at asylpolitikken må gjennomgåes. Mindreåriges situasjon, tilknytning til riket og kvalifikasjoner må vektlegges annerledes enn idag.

  Amelie-saken er en symbol sak. Etter at hun gikk ut offentlig og utgav bok var det kun et spørsmål om tid før dette skjedde. Hun sier selv at hun har ønsket å få en avklaring for sin egen status i Norge. Hennes sak må bidra til noen avklaringer i norsk asylpolitikk.

  Når det gjelder Facebook grupper til støtte for Maria Amelie eller grupper av typen ‘Få Maria Amelie ut av landet’ som det henvises til her i kommentartråden her, så oppfordrer jeg ikke til å melde seg inn i noen av disse. Hele poenget mitt er at praksis innen asylfeltet må bygge på vedtatt politikk som utøves med kvalifisert skjønn og med rettferdighet. Facebook aksjoner mister ofte dette perspektivet.

  Takk for engasjement og sterke meninger. Keep them coming.

  -go

 23. Jon

  – Hadde hun vært overvektig, hatt et kjedelig utseende og snakket gebrokkent norsk
  hadde det ikke vært noe debattprogram på tv, ikke noe fakkeltog – kun skuldertrekk
  fra lettmanipulerte nordmenn.

 24. Bjørn Bækkelund

  Det drukner en mengde mennesker rundt om i verden som vi aldri får høre om og følgelig ikke bryr oss om.
  Så vi behøver ikke bry oss når vi ser noen drukne!

 25. Robert

  NEEEEEEEEEEEEEEEEI ! Vi trenger ikke en person som får deg videregående skole, høgskoleutdannelse og tydeligvis tjener nok penger til at hun har et bra liv. Ikke betaler skatt og sutrer offentlig fordi det er synd på henne. Damen er i samme kategori som økonomiske svindlere og vi burde heller konsentrere oss om å hjelpe de som trenger det mer enn henne. Hun er ressursterk, utspekulert og vet utmerket godt hva hun har bedrevet. Se dagens Dagblad, Der er bilder fra hennes «miserable» liv og vedtaket fra UNE i sin helhet som er unnskyld at jeg sier det VELDIG BRA BEGRUNNET !!!

  Likhet for loven er en dyd vi i vårt land er veldig opptatt av,
  hvorfor skal 6000 andre unike saker avslås, og hun som er den som skriker høyest skal få bli. Det strider i alle fall mot min rettferdighets oppfatning.
  I tillegg til varig utvisning burde hun bli dømt til å tilbakebetale hele utdannelsen sin og manglende skatt på alt hun har tjent av penger siden hun ble 18.

 26. Lise

  Jeg synes nå at hun iallfall skal få muligheten til å skaffe seg en jobb og deretter få arbeids og oppholdstillatelse så hun kan få en annen og lovlig måte å få bli i Norge. Jenta har skaffet seg en utdannelse og språket hennes er så bra at man kan ikke høre at hun ikke er norsk. Dette mennesket vil de kaste ut, men DETTE!!!…

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10013418

  … skal få lov til å bli og utvikle seg i landet og alt politiets sikkerhetsstyrke skal gjøre er å FØLGE MED på dem. Og hva i all verden skal de gjøre med de menneskene hvis de får skikkelig fotfeste med organisasjonen sin i landet vårt.

  Idiotipolitikk! Ta de svake og smil pent til de som er en fare for landets sikkerhet?

 27. Jan

  Maria vil selvfølgelig få opphold i Norge. Spørsmålet er prosessen og hvordan. Maria har fått dårlig veiledning fra UDI, eller ingen i det hele tatt.
  Jeg er overasket over at det med åpne øyne reises ny strid på samme måte som høyspentmaster i Hordaland. At AP vil miste velgere er det vel ikke tvil om.
  Sluttresultat: Maria vinner og AP taper.

 28. DJJK

  Jeg syns at hver sak skal bli behandlet hver for seg, men denne saken er litt merkelig hun sier at hun lever i frykt men skrive bok kan hun , hun har bare tjennt på det spør du meg,,. .For hvis hun hvirkelig var så redd får å bli sendt tilbake hadde hun aldri skreve bok,

  Folk har blitt sendt tilbake som har hatt det hvirkelig vanskeligt å hvirkelig trengte å bli med arvålige sykdommer og hendicep hvorfor skulle hun få bli!!

 29. Pluto

  Hei!

  Skal vi gjøre untak i reglene bare fordi hun har greid å ungå myndighetene over lang tid? fordi hun har utgitt bok? fordi hun har langt utenfor reglene skaffet seg en utdannelse?

  Nei!

  Hva med alle de som ikke har skrevet bok? De som ikke har greid å karre til seg en utdannelse? Som og faller utenfor reglene, skal alle de også få bli? NEI!

  Vi må ha regler og jeg kan være enig med at i dette tilfelet er det trist at hun faller utenfor reglende når hun har integrert seg rimelig godt. Men vi må ha like regler for alle!!

  Det kan jo ikke komme som en bombe at hun ville bli kastet ut da hun selv hviste at hun var her ulovlig. Og så gir hun ut bok om det og.

  Desverre har hun ikke min støtte.

 30. Anita

  Hadde man fulgt med litt i avisene, og lest de små notisene, ikke bare de store, så hadde man faktisk fått med seg at det ikke var 8 politimenn som hentet henne, men faktisk 4 eller 5.

  Og jeg er da av det «lille mindretallet» som mener hun bør bli sendt ut av landet, hun har oppholdt seg i Norge ulovlig. Hadde det Ali Ben Ali, som hadde jobbet svart på et bilvaskeri på Ensjø, så hadde man ikke lest om dette i media. Snakk om dobbeltmoral, heh? Skam dere.

 31. jaja

  NEI å atter NEI! Hun er en kriminell for søren! Hun har hatt så lang tid på seg til å løse dette på en normal måte, men neida det gidder hun ikke å hverken fokusere på elelr bruke energi å tid på! UT!

 32. Jørgen

  Folk er engasjert hvis asylsøkerne er søte og har skaffet seg høy kompetanse gjennom utdanning?? Det finnes vel nok nordmenn som har tilsvarende Mastergrader, og som opplever at deres kompetanse ikke verdesettes i form av økt lønn fks. Norge etterspør ikke kompetansen til de som har utdanning når man ikke tilbyr gode lønninger til folk som har god kompetanse. Dette er latterlige argumenter og Maria A, skl ut som alle andre asylanter som ikke har noe i landet å gjøre.

 33. Per

  Sorry, dette er en typisk: ‘Ad populum’ argumentasjon.

  Hun må sendes hjem i følge loven.

 34. Gubben

  Maria Ameli vil nok uansett få en tilknytning til Norge. Hvorfor er Russland så villig til å ta henne imot? Det er lett å tenke seg at hun er vurdert som en resursperson også i Russland. Når Statoil og Gasprom begynner for alvor med oljeutbyggingen sammen, så er slike personer uunnværlig. Hun snakker og skriver begge språkene. Jeg går ut fra at hun har tatt vare på sitt morsmål. Denne jenta er jeg ikke bekymret for. Om ikke norske myndigheter skynder seg, så er jeg sikker på at hun snart sitter på andre siden av bordet. Denne jenta er det tæl i – og hun forsvinner ikke i mengden.

 35. Robban

  Vi har ikke noe mer bruk for denne dame enn andre.
  Er enig med «jaja». Få hu UT!
  Men vi har da kriminelle ledere og politikere så jeg regner med at hu blir… Wake up!

 36. Gutten

  Ho er velkommen tilbake til Norge som arbeidsinnvandrer, men hun har tross alt brutt loven og MÅ sendast ut. Noe annet vil bli helt feil. Kan ikke gjøre hva man vil, berre fordi man har en god utdannelse o skreve ei bok. Så er på sin pass det at hun blir utvist frå Norge i eit par år, får hun kan komme igjen.

  Vil o si at medias dekning av denne saken er helt absurd. Må finnes viktigere ting å skrive om!

 37. Nora

  hvis hun skal sendes ut i følge loven som flere her henviser til, da krever jeg at alle kriminelle ilegges automatisk straff uten rettsak i følge lovens strafferammer for gjeldende lovbrudd, altså 21 år for alle drap, 6 år for alle voldtekter osv.
  Hvorfor skal alle asylsøkere behandles likt, og alle nordmenn behandles individuelt???

 38. Merete

  Norge má rydde opp….alle de «papirlöse» má legaliseres via en type amnesti….(minus de kriminelle)..dette er gjordt i Spania for mange hundre tusen,og naa vet man ialle fall hvem og hvor de er!!
  Kutt heller ut alt for mange stóttetiltak som misbrukes mm og la det bli 10 árs legalt opphold för man gir statsborgerskap !!!
  Pá tide at Norge tar inn folk som kan noe og vil jobbe-,la Maria bli i landet.
  Marieta

 39. Lisa

  Chuck Norris: Er så enig med hva du sier!

 40. sissel

  Forakt for loven boer etter min ydmyke mening ikke beloennes med unntak for samme lov…eller? Hun kjenner tydeligvis til kanalene hun maa gjennom, kunne ingen raadfoere henne tidligere?

 41. Hans

  Husker et spørsmål i en avis som man kunne svare ja eller nei på, «Er norsk asylpolitikk for streng?» Det er på siden av poenget her. Jeg mener at norsk asylpolitikk er fornuftig, men INNVANDRINGSpolitikken er for streng. Det er utrolig vanskelig for problemløse mennesker å bli borgere av dette landet og vi har faktisk ikke noe vesentlig plassproblem. Hvis noen utenfor EU-sonen vil bo i Norge er det svært så vanskelig. Ekteskap er den vanligste innfallsporten og selv da vil myndighetene trenere og vurdere i månedsvis før oppholdet er sikret. Arbeidsinnvandring er altså helt fritt innenfor Europa og svært så stengt for alle uten EU-pass. Vi har god plass til flere skattebetalere, uansett hvor i verden de kommer. Vi har særlig god bruk for velintegrerte, velutdannede skattebetalere. Når det gjelder Maria Amelia burde hun kunne flyttes fra asylkøen til køen av attraktive innvandrere med et pennestrøk.

 42. Vær så snill.- bruk fornuft og medmenneskelighet! LA MARIA FÅ ARBEIDS_OG OPPHOLDSTILLATELSE!

 43. Ole Olsen

  Nei! Nei! Og Nei. Vårt land trenger ikke flere forbrytere. Meget mulig at hun har både utdannelse og alskens, men hun er her med viten og vilje mot norsk lov. Hun bryter loven og oppholder seg her på tross av fattet og meddelt utvisningsvedtak. Hva skal det neste bli? Jeg må få kjøre bil selv om jeg er full for da kjører jeg best? Ut. Og så enkelt er det.

 44. mk

  idioti… send hun hjem. likt skal være likt! bare fordi hun får oppmerksomhet i media betyr ikke at har mer rett enn de andre som blir sendt hjem.!!! send hjem alle invandre som driter seg ut i norge. de tenker seg nok om mer før de gjør ulovlige ting i norge hvis det fins konsekvenser som sender dem hjem istede for å sende dem inn i våre fengsler som man også kan kalle luksushjem for indvandrere!

 45. hallgeir

  så mye snakk om 8 politi,når sannheten var fem sivile.

 46. Barbro

  Maria Amelie skal utvises fra Norge,og det haster visst noe veldig!Hun er et ressurssterkt menneske med høy utdannelse.Norge trenger henne.Men kastes ut skal hun.Vi leser i dagens avis at det finnes islamistiske grupper i Norge som har som mål å drepe alle som har konvertert fra islam til kristendommen og å nekte ikke-muslimer stemmerett.Hvorfor i all verden er disse menneskene her?Hvorfor haster det ikke med å haste ut dem?

 47. Det er så enkelt at loven skal være lik for alle.
  Hvorfor kan ikke myndighetene eller hvem det no er som styrer innvandringspolitikken utforme et skjema som sier at hvis den som søker opphold/asyl i dette landet begår grov kriminell handling skal sendes tilbake til det landet de kom fra uansett hvor lenge du har vært her. Dette skal vedkommende skrive under. Er det ikke slik at de søker beskyttelse fra bandittregime de kommer fra, eller er det jeg som har misforstått????

 48. Elin

  Norge er av de land i verden med høyest utdanningsnivå i befolkningen.Universitetene er fulle,og vi har «Mastergrader» i mengder,mange utdanner seg også til arbeidsløshet.Vi trenger ikke Maria A fordi hun har en mastergrad.
  Når det gjelder asylsøkere så det ikke et spørsmål om hvem «vi trenger «eller «hvem vi vil ha»,men hvem som trenger besyttelse (asyl)..

 49. Ole kr

  Hvist det er tilfelle at foreldrene hennes er fabrikkeiere i Russland,og som nå er rømt til norge og vesten,:så minner dette meg om oligarker som tar med seg sin formue og rømmer til vesten !

  Det er eks tidligere russiske oligarker som nå eier store fotball klubber i england..

  Hvilke beskyttelses behov eventuelle rike oligarker trenger i norge,kan jo diskuteres,det må jo gå ann å få til et intervju med foreldrene hennes, og spørre hvordan de har livnært seg i norge,og om de fikk med seg mye penger fra russland til norge ?

  Hvist dette er oligarker som har rømt til norge,så er etter min mening,all media oppmerksomhet og alle støtte konserter og fakkeltog en flau forestilling for å få resurssterke russiske borgere til å bli norske statsborgere !

 50. Rico Xu

  Jeg har også en mastergrad fra UIO(self-financing student with real name)og godt integrert i det norske samfunnet. Kan jeg også være her så lenge jeg vil?

  I think there are many intelligent 16, 17years old young people in my home country would not be mind coming to Norway, using a fake identity taking over your educational resources and the job market, and then challenge the government for legal rights.

  Would you mind?

 51. Rico Xu

  There are some paperless prostitutes in Norway too,in the situations which are much worse than «Maria Amelie». They came here when they were at a young age and exploited by human trafficing. Can they also ask for a norwegian identity from tommorrow?

  You may say that «Maria Amelie» can contribute more to the society with her master degree. Yes, then she should apply for a working permit in Russia just like many other specialists did from outside EEA. Some may also say that she shall stay, other paperless criminals should be out first. But this is not a tight logic that when you break the law, you say there are many people who are worse than you, that they should be punish before you.

 52. Hans

  En skam for Norge. Sende ut en person som har sitt nettverk og venner i Norge, som har vist seg å være en bedre nordmann og i Nansens ånd, enn regjeringen og UDI ( og her ligger vel litt av problemet også. En regjering blottet for menneskelige følelser og kunnskaper). Hadde MA vært idrettskvinne og gjort tilsvarende prestasjon, hadde hun fått innvilget norsk statsborgerskap direkte.
  Men, vi trenger faktisk mennesker som også har boklig lærdom og initiativ, noe MA tydelig viser at hun har. Hun vil være og bli en stor ressurs for landet vårt. HUN MÅ FÅ BLI!
  Når dette er sagt, hva er det med mørkhårede damer som til de grader virker skremmende på «store,sterke mannfolk. I Burma har det i flere år sittet en vever liten dame i husarrest fordi hun er populær hos folket. Militærjuntaen er livredd for henne. I Norge, med Jens sin godkjennelse sendes åtte politifolk til, av alle steder, Nansensenteret for å arrestere en vever ung dame.(Forresten har dere politifolk aldri hørt om dommen i Nyrnberg hvor det vektlegges at alle – uansett hva man måtte bli kommandere til, faktisk er ansvarlig for egne handlinger). Men i MA`s tilfelle skal hun tas og sendes ut fra Norge til en uviss skjebne. Hva er det Jens og disse «skyggepersonene» er redd for akkurat som sine likesinnede i Burma?

 53. Anonym

  Ny ordning: Kast papirene på grensen, søk asyl og hold deg skjult i to år. Da får du opphold uansett, krigsforbrytere også.

 54. Jan Martin

  Er dere helt på jordet? Hun har brutt alle mulige regler og lover. Et skam at de lager så stor oppstyr rundt dette. HUN SKAL UTVISES.
  Jeg driter i hva hun har gjort eller hva hun har utrettet. Hun har lurt myndighetene og brukt falske dokumenter(dokument forfalskning) til å få utdannelse. Det finnes utallige andre flyktninger som har vært i verre situasjoner og som dessverre har blitt utvist. Dette er rett og slett forskjellsbehandling og diskriminering. Man kan ikke gjøre forskjell på flyktinger, men det gjøres i dette tilfellet. Hun for medlidenhet og sympati pga hun er hvit, hadde det vært snakk om en farget person fra asia, afrika eller sør-amerika så hadde ikke noen løftet en finger engang. SEND HENNE HJEM OG AVSLÅ SØKNADEN HENNES. Kjenner mange med doktorgrad og høy utdanning fra SRI LANKA og Peru som har blitt sendt hjem, så ingen forskjellsbehandling for denne jenta.

 55. Skam deg du da, Jan Martin! For en innstilling. Det høres slemt ut. Like slemt som Jens Stoltenberg sine ord om regler og prinsipper. I noen tilfeller er de til for å brytes. Gjør om reglene snarest og la Jenta bli til de er forandret. Fremtiden hennes blir jo ødelagt om hun blir utvist. Hva denne regjeringen har på samvittigheten. Det er ikke til å tro Og jeg ønsker alle i regjering til Bloksberg.
  Snarest mulig!

  • Alexander

   Skam deg du da, Nanna! For en innstilling. Det høres kriminelt naivt ut.

   Hu er kriminell og har oppholdt seg ulovlig (derfor kriminell..) i landet gjennom flere år. Skal dette belønnes? Og enda viktigere, skal ALLE andre som oppholder seg ulovlig i landet få statsborgerskap nå? Hvorfor? Hvorfor ikke?

   Vanlige kriminelle skal straffes, men klarer du å være en suksessfull kriminell lenge nok får du belønning.

   Det er kaldt. Det er ikke mye hjerte-rom. Men det er slik det er. Og må være.
   Likhet for loven

 56. SH

  Jeg synes den saken har fått vel for mye oppmerksomhet!
  Det er veldig mange som blir sendt ut av Norge selv om de har opphold seg her i landet i mange år. Hva er forskjellen mellom henne og de andre? Hun har gjort noe ulovlig. Skal hun få lov til å være her må alle de andre tusner som har bodd her i mange år og er i samme sitasjon som henne få lov til å bli her i Norge.

 57. Thor Mikalsen

  Det er forskjell på Mullah Krekar og Jørgen hattemaker.Hvorfor skal resurspersoner som Maria Amelie sendes ut av landet,mens MUSLIMSKE TERRORISTER som Mullah Krekar skal få oppholde seg her i landet og gå fritt rundt med politibeskyttelse.

 58. Stein

  Hvorfor i all verden skal ikke denne damen sendes ut?
  Tenk så mange som er i samme situasjon som henne.
  Vi kan ikke la være å sende henne ut selv om hun har
  vært på Skavlan og skrevet bok.
  Dersom hun får bli, så er det jo «fritt fram» for alle
  de andre i samme situsajon også.
  Håper politikerne ikke bøyer av for pressen og alle
  andre som roper at hun skal bli.

 59. Dette er sv mulighet til å overleve som et troverdig parti.
  Blir Maria Ameli satt på et fly til uken, da sitter SV troverdighet i sete ved siden av henne.

 60. eva

  Vanskelig tema. Vi trenger arbeidsinnvandrere i Norge, men problemet er hva slags jobber skal kvalifisere for oppholdstillatelse og hva når de mister jobben? Vi kan jo bare ta inn folk som enten kan jobbe her over flere år, eller som returnerer når vi ikke har jobb mer. Vi har jo sett at halvparten går på trygd etter 10-15år!

  Tidliger vet vi at småkiosker i Oslo med lav omsetninger har hatt 4-5 ansatte nettopp for å dokumentere diverse for å få opphold.

  Dette er mao ikke så lett som folk flest tror.

  I Norge er det så mange som lever på trygdeytelser nå at det knapt dekkes av personskatten. Noen som har noen forslag til hvordan vi skal holde andelen trygdede nede? Forslag til hvordan unngå papirløse innvandrere? Forslag til hvordan asylsøknader skal avslås så raskt at det ikke oppleves vondt å returnere noen som har solgt alt sitt og reist?

  Noen som ikke er redd for at det å la henne bli vil skape presedens som blir alt for dyrt?

 61. Jan Martin

  Hva Faen Nanna? Hva med den da 8år gamle Ashok fra SriLanka som kom fra et land i krig, mistet begge foreldrene og hadde bare en gammel onkel som var alkoholiker i hjemmelandet. Ashok integrerte seg og skaffet seg et nytt liv men ble kastet ut. Bryr meg heller om 8år gammel uskyldig gutt fremfor en kriminell russer som har utnyttet og løyet i utallige år. Og vet du hva, Sri Lanka er ingenting i forhold til Russland. Russland er mye, mye, mye bedre og har et ok BNP imotsetning til SriLanka. At denne russiske berta skal få bli er på grensen til rasisme, itillegg så syter hun om at hun mener at hun har blitt forskjellsbehandlet! Hva med alle andre asylsøkere og flyktninger som blir sendt hjem til krigsrammede land? Her er det bare sympati for en «HVIT» jente. Hvorfor var ingen like aktiv da Ashok ble sendt ut? Nanna, du og alle andre gjør meg kvalme. Loven skal være lik for alle, ingen untak. Hvis hun får bli, så skal faen meg alle de som har blitt utvist de siste 20-25årene få den samme retten.

 62. Thomas

  Vi kan godt slippe inn de som trenger det, men ingen andre. Bare man blir en kjent person skal man ikke få lov til å bryte loven.

 63. kims

  Det er mange andre som har større behov for å bli i Norge, men disse blir sendt hjem. La den bortkjemte jenten yte noe bra for sitt eget land!

 64. Jan Thomas

  Ha en fin tur hjem til Russland.
  Maria har vist oss et nytt bildet?
  Tror ikke det. Hun har i likhet med de mange som «alle» fordømmer løyet og utnyttet systemet for å skaffe seg utdannelse og undratt skatt. Det at henne foreldre brakte henne hit og derfor burde hun få bli er milt sakt et dårlig argument. Gjelder det alle som kommer hit med sine foreldre? Når mine tok med meg til NYC burde jeg fått blitt også, selv om de stakk? Hvor er disse fantastiske forledrene? Plass til dem på neste fly også, håper jeg.

 65. Kristine

  Om vi lar Maria bli, faar vi et innvandringsystem likt det jeg sliter med her i usa, at man gir arbeidsvisum paa grunnlag utdannelse/kompetanse. Men saken er dessverre slikat hun har tillegnet seg denne utdannelsen ulovlig og selv om man ikke boer se svart/hvitt paa innvandringsaker, saa er det slik at om vi lar henne bli norsk statsborger, sender vi et signal om du klarer aa oppholde deg ulovlig lenge nok i Norge, faar du bli. Man er noedt til aa se konsekvensene av dette. Det er klart at det er innvandrere som Maria vi vil ha, ressurs sterke mennesker som oensker aa tilpasse seg det norske samfunn. Tilfellene er ofte annerledes, mange som gis oppholdstillatelse oensker ikke aa tilpasse seg, laere spraaket og mye av vaare skattepenger gaar til deres livsopphold etter at de har blitt gitt statsborgerskap. Men det er ogsaa et annet faktum at mange som kommer hit med hoey utdannelse og kompetanse som vi trenger i det norske arbeidsmarkedet finner det vanskelig aa faa jobb.

  Det er gode argumenter paa baade hvorfor Maria boer faa bli og hvorfor hun boer utvises, men det boer vel konkluderes med at hun har oppholdt her seg ulovlig og brytt mange lover og vi maa se lengre enn denne saken og se konsekvensene. Men saa kan man spoerre seg hvem som har avslaatt hennes soeknad om aa bli norsk statsborger, hva som gjoer at hun ikke kvalifiserte naar vi som kjente lar Krekar og andre som ikke bidrar til safunnet, men krever at vi skal tilpasse oss dem og lever paa skattepengene/oljepengene vaare, som er en ressurs som det boer spares paa. For det blir en annen sak. Og da er det paa tide aa tenke paa hvem man skal stemme paa til ved neste valg.

 66. En som tenker litt lenger

  Hele denne diskusjonen dreier seg om følelser.

  Skal en gi en ulovelig flykning oppholdtillatelse bare for at hun vist at hun har bedre integrerings evner enn andre flykninger?

  Skal vi la ale hennes år med forfalsket identitet betale seg?

  Skal vi sette tilside prinsipper som kan brukes av andre med søtt ansikt og riktig kjønn?

  Jeg mener NEI. Hun har brudt loven. Hun må behandles likt som alle andre. Lover og regeler er ikke til for og bøyes i enkelttilfeller. Da blir alt tilfellig, og oppholdtillatelse blir kjønnsbestemt, og utseendemessig bestemt.

  Eneste grunn til for at hun skulle ha fått lov til og bli er hvis hun er her mer enn 21 år. Det er maksimumsstraffen for lovbrudd i Norge, og da har Norge en foreldresesfrist som går ut. Denne foreldresesfristen brukes i andre lovbrudd og kan anvendes her.

  Norge har begynt og endre sin innvandringspolitikk i henhold til det flertallet ønsker. Da kan ikke enkeltsaker bli så viktige at vi skal bruke diktatoriske virkemidler der bestemmende organ (regjeringen) skal påvirke utøvende organ (UDI). Dette er forbeholdt kommunistiske og diktatoriske regimer.

  Inntil videre er Norge en demokratisk stat der vi har organer som skal virke i sine felt. Dette fungerer stort sett veldig bra. Og populistiske innspill virker bare mot sin hensikt.

  Og jeg har sett innspill der det henvises til Mulla Krekar. Personlig skulle jeg gjerne bært han på skuldrene selv ned til Irak. Men fakta er at vi kan ikke sende han ut uansett hvor mye vi vil foreløpig da dette bryter med inngåtte internasjonale avtaler der vi ikke har lov og returnere personer til en mulig henrettelse uansett hvor mye vi ikke liker personen.

  Norge hadde vel ikke likt at en av våre innbyggere. F.eks. Forlagssjef William Nygaard hadde blitt arrestert i England og sendt til Iran?

  Lover og regler er til for og følges. Hvis ikke blr det bare kaos og uforutsigbare rammevilkår for alle.

  Hun har brudt loven, og får ta sin straff for det.

  Er hun en ressursperson bidrar hun i sitt hjemland. Og de trenger ressurspersoner mer enn vi i Norge trenger det.

  • ALLE SKA FÅ!!

   Begynner å bli lei maset om at hun skal få bli.
   Hva med alle andre i Norge i samme situasjon??
   Dere tenker ikke langt hvis hun får holde på slik og får bli så vil jo alle andre også det og vil lage bråk for forskjellbehandling!
   Dere får jo prøve så får vi se!!!

 67. Morten.

  Det er hun som er en skam! Hun har jukset hele systemet, jeg synes hun burde sendes ut, hun har ingen rett til å være her. Norge er for det NORSKE folk. ingen andre.

  • Også norsk, men mirakuløst nok fremdeles med vettet i behold

   Ta deg en dusj: det stinker «Norge for Nordmenn av deg».
   En jævla skam.

  • Tine

   Morten, var med deg på den kommentaren helt til den siste setningen. Ta deg ein pære.
   Men enig i at om man bedrar staten så bør man ta konsekvensene. Selv om man er søt.

  • Reodor

   Kommunist

  • Merete

   Til Mortens utsagn om Norske Folk..ja og hvem er naa det…
   hadde det ikke vaert for innvandring..hva og hvor hadde Norge vaert..Vil du gaa 100 eller 500 aar tilbake i historien!
   La alle barn som ikke har annet valg faa vaere her Inkl.Maria som ble medtatt til Norge under 16 aar…det er det som er det viktigste:hun er USKYLDIG PLASSERT her i landet…og har gjordt det beste ut av det…flink er hun til og med..slike folk trenger Norge.

 68. tom waaler

  Vi trenger ikke flere snyltere i dette landet, nei.
  Hun har jukset, svindlet, snyltet og bedratt.
  Skulle helst sett hun hadde blitt skjønnsliknet før hun forlot landet. Hun har tjent penger i bøtter og spann, men har ikke betalt en krone i skatt. Men å jukse til seg en utdannelse på skattebetalernes regning, det har hun klart.

  Send denne kjeltringen i ekspressfart hjem.

  TW

 69. Anders

  Skal det også være slik at de som gjør forbrytelser, men klarer å smigre politiet skal komme unna med det. Ja, jeg vet det er en utrolig dum sammenligning, men det reflekterer hele saken. Det eneste Maria har gjort er å smigre mange nordmenn og få dem på sin side. «Åååå. Hvorfor skal jeg bli kastet ut? Hva har jeg gjort?» Jo. Brutt masse lover f.eks. Kom deg ut!

  Du visste jo at dette ville skje. Du sa det på nyhetene. Du sa du var redd hver gang du gikk forbi en politibetjent. Hvorfor ville du leve slik da? Slik er det å leve i en løgn.

 70. Objektiv?

  Kjære dere som vil la henne bli….. Jeg kan forstå at den vanlige mann i gata lett kan la følelsene ta overhånd. Det er kanskje lett å bli påvirket av det voldsomme og ensidige mediakjøret som nesten utelukkende har vært til hennes fordel. Husk da på at media skal tjene penger! De lager oppslag som vekker interesse, og er dessverre ikke så opptatte av å belyse sakene fra flere sider.

  Det er langt mer betenkelig at så mange topp politikere også lar følelsene styre sine uttalelser!

  Vi er vel alle opptatte av at gjeldende lovverk skal gjelde for alle? Det er jo riktig som flere her sier at hun har skaffet seg utdannelse og posisjoner gjennom å oppgi feil identitet. Det at en er ressurssterk og er søt og pen, kan da ikke være kriterier for hvordan en skal behandles i vårt rettssystem? Det er også riktig som flere her påpeker at det finnes mange tilsvarende eller verre tilfeller der hjemsendelse til langt mindre velutviklede land enn Russland er blitt gjennomført.

  Mange sammenligner dessuten med Mullah Krekar, og følelsesmessig kan dette kanskje forståes. Ingen ønsker vel at han skal få bli i Norge! Det er dog kun èn årsak til at han fortsatt er her, og det er det faktum at han risikerer tortur eller dødsstraff i sitt hjemland. Vi er altså her bundet av internasjonale konvensjoner som sier at vi IKKE kan sende ham hjem under disse forutsetningene. Det er altså ikke en egen uavhengig beslutning som er tatt her i Norge.
  En annen ting man kanskje kunne diskutere, er om han ikke burde sittet fengslet i Norge. Siden han risikerer dødsstraff i hjemlandet, må han antas å ha brutt lover og regler der, og normalt da kunne en tro vi kunne fengsle ham her?

  Jeg har ikke stemt med den rødgrønne regjering, og kommer nok heller ikke til å gjøre det, men i denne saken står i alle fall Arbeiderpartiet for meg som et seriøst parti. De andre partiene fremstår som et hylekor på medienes premisser, og det lover ikke godt for styreevnen til disse for landet vårt.

  Nei fokens, landet kan ikke styres med følelser. Man må rolig og nøkternt se på hvilke konsekvenser handlinger kan få, og handle ut fra gjeldende lovverk. Selvsagt kan man for fremtiden vurdere om lover skal endres, men det må være en uavhengig prosess som ikke påvirkes av enkeltsaker og mediapress!

 71. Sigurd Geertsen

  Vennligst les dagens Tønsberg Blad om de utsendte barna i Tønsberg på henholdsvis 5, 12 og 14 år. De ble utsendt 5 dager før Amelie ble pågrepet.
  Det var ingen som gikk i tog for dem. Ingen tente fakler for dem. Ingen holdt TV-debatter for dem. De eneste som møtte opp utenfor boligen deres i Tønsberg fredag 7. januar var politiet. http://tb.no/nyheter/her-blir-fire-barn-under-15-hentet-av-politiet-1.5960699

 72. Edgard Forbregd

  Vedkommende har fått avslag på oppholdstillatelse 2003(?) Har siden oppholdt seg ulovlig i landet.Har under falsk identitet studert på norsk universitet. I min verden er dette svindel og ikke minst forrakt for dette landets lover og regler. Videre er det folk som har holdt henne skjult, noe som er lovstridig og bør straffes.
  Konklusjon :
  Hun bør utvises fra landet og for alltid nektes innreise.
  De som har holdt henne skjult, bør stilles for retten – dømmes og straffes.
  Det begynner å bli vel mange av disse tåredryppende historiene.
  «ordnung muss sein»
  edfo

 73. Ole Christian Knivedalen

  Denne gangen er jeg enig med Stoltenberg i denne saken.

  Jeg opplever det som udramatisk i og med at hun ikke vil bli forfulgt og mulig drept på bakgrunn av hennes uteblivelse fra alle former for forsøk til legitimt opphold her.

  Når hun kom hit, var hun gammel nok til å finne frem til at hun måtte ha papirer for videre liv her. Hun fikk sikkert vite av noen at hun kunne bare integrere seg så godt at det ville være umulig å kaste henne ut.

  Det er hennes «rådgivere og hjelpere» som skal være adressat til det angrepet som kommer nå. Å gi et ungt menneske uten papirer et håp om opphold, og som er tuftet synsing og urealistiske grunner er rent kriminelt spør du meg.

  Så det er ikke staten denne gang, men andre mennesker som skal ha pepperen.

 74. Martin

  Send henne ut. Det kan ikke være sånn at hvis du gjemmer deg i landet i mange år så er det plutselig greit å få bli. Det er mange som har større behov en henne for en flyktningplass.

 75. Carlos

  Hei,
  Jeg kom til Norge for lenge siden, gikk gjennom alle prosedirer, jeg fikk bli, mange ikke, de reiste hjem. Jeg studerte med studielån, og det ver ikke lett.
  Hvorfor ingen skrev om oss på den tiden.
  HUN MÅ SENDES UT, hun har jobbet svart, har ikke betalt en eneste krone til noske staten, har falsk papirer osv.

  Vi burde lage en demostrasjon hvor vi roper at hun må ut av landet, det hadde fint å se.

 76. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Ulovlig, utvist og utslitt – fit for fight

 77. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Asylinstitutt under press

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: