‘ …., and then we work our asses off to keep them there’

(c) flickr

 

‘ We put people in adequate housing, and then we work our asses off to keep them there’

Det er Linda Kaufmann fra organisasjonen Pathways to Housing i Washington DC som formulerer seg hardt og brutalt når hun beskriver hva Housing First programmet i USAs hovedstad handler om. I samarbeid med lokale og føderale myndigheter driver Pathways to Housing et program der 1000 personer som vurderes som ’kronisk hjemløse’ (dvs at de har levd på gata i minst et år) får oppfølging etter Housing First modellen. (Se video med Linda Kaufmann her).

Jeg har beskrevet denne modellen for å løse bostedsløshet tidligere. Mye av tenkningen i norsk boligsosial politikk er tuftet på modellen og det finnes eksempler i Norge som likner på den amerikanske modellen, f.eks. boligtilbudet som Oslo kommune og Kirkens bymisjon driver i Schandorffs gt.

Siden jeg allerede var i Washington DC i en annen forbindelse denne uken, benyttet jeg anledningen til å besøke Christy Respress, Linda Kaufmann og deres kollegaer i Pathways to Housing. Jeg ønsket å lære om programmet og høre deres tenkning rundt boligsosialt arbeid til de aller mest utsatte menneskene.

Housing First handler om å gi de mest kronisk bostedsløse, de med de aller tyngste diagnosene, et verdig botilbud og relevante oppfølgingstjenester med høy kvalitet. Dette er mennesker som ikke drar nytte av vanlige tilbud som hospitser, suppekjøkken, etc. De er storbrukere av slike tjenester, men disse tjenestene bidrar mer til å håndtere bostedsløsheten. De fører ikke til å redusere eller avskaffe bostedsløshet. Folk bor fremdeles på gata selv om de får varm suppe jevnlig.  De dette gjelder er en relativt liten gruppe mennesker som belaster offentlige helsetjenester i uforholdsmessig stor grad. Erfaring fra flere steder har vist at det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente ved å gi denne gruppen mennesker et stabilt og godt botilbud og tilby tverrfaglige oppfølgingstjenester over lang tid.

Booppfølging planlegges

Nøkkelen til suksess er kombinasjonen av en trygg og god bolig, og omfattende oppfølgingstjenester. Pathways to Housing har etablert såkalte Assertive Community Treatment team (ACT) som danner et nettverk av fagpersoner rundt hver enkelt deltaker i programmet. ACT består f.eks. av sykepleier, lege/psykiater, miljøarbeider og, kanskje aller viktigst, en ’peer’ – en person med erfaring fra å komme ut av bostedsløshet. Forholdet mellom deltakere og ansatte i programmet 10 til 1. Oppfølgingen planlegges nøye og koordineres hver dag – situasjonen til hver enkelt deltaker blir vurdert hver dag. Deltakerne får oppfølging 2 ganger i uka i gjennomsnitt – noen følges opp hver dag. Tilbudet er tilgjengelig 24 timer i døgnet og ideen er å bringe kvalifiserte helsetjenester og sosiale tjenester ut til hver enkelt deltaker. ACT gjennomfører alt fra medisinsk behandling til økonomisk rådgiving. 80% av deltakerne er rusmisbrukere og mens ACT oppmunterer og motiverer til avvenning, er rusfrihet ikke en forutsetning for å fortsette i programmet. Pathways to Housing har en ’no reject’ policy – dvs. det er ikke mulig å bli kasta ut av programmet. 

Eksempelet jeg viser i boksen til høyre illustrerer hvilken potensiell samfunnsøkonomisk gevinst Housing First-programmer kan gi. Dataene i eksempelet er utarbeidet av Pathways to Housing i samarbeid med National Alliance to End Homelessness. Erfaringer fra programmet viser at med tett oppfølging av deltakerne, reduseres forbruket av andre offentlige sosiale- og helsetjenester betydelig. For eksempel reduseres antall akuttinnleggelser dramatisk fordi det finnes et annet kompetent nettverk av fagpersoner som følger opp enkeltpersonene. Som grafen til høyre viser, så er kostnaden for at en person deltar i programmet ca $57 per dag per døgn (søylen helt til venstre). Dette inkluderer husleie, strøm og alle oppfølgingstjenester. Til sammenlikning koster en innleggelse på psykiatrisk sykehus $1185 per døgn (søylen helt til høyre). Tabellen viser også kostnaden sammenliknet med f.eks. fengselsopphold, natthjem, etc. Data fra andre byer i USA viser det samme. Konklusjonen er altså at Housing first metoden for å bekjempe bostedsløshet lønner seg rent økonomisk.

Housing First tilnærmingen til å løse sosiale problemer går på tvers av både vår moralske og politiske intuisjon. Sosiale tjenester som fellesskapet yter forutsetter tross alt at man i det minste bidrar etter evne. Personene i Housing First programmet viser ofte ingen interesse av å bedre egen situasjon. Samtidig så krever kronisk bostedsløshet politiske løsninger som ikke er i vår standard portefølje av virkemidler. De fleste byer har gode tjenester for å håndtere problemet, men å løse problemet – dvs. redusere eller avskaffe bostedsløshet – er det færre eksempler på.

Erfaringene fra USA viser at reelle løsninger på denne type problemer har liten appell på begge sider av den politiske skalaen. Høyresiden er lite begeistret fordi det innebærer å gi omfattende tjenester til mennesker som ikke fortjener denne type spesial behandling. Venstresiden strever med å akseptere den harde kost/nytte begrunnelsen for tiltakene. 

Programmet virker. Washington DC har 1000 mennesker i sitt program pr oktober 2010. Dette er mennesker som ellers ville ha levd på gata, i midlertidige natthjem eller benyttet andre former for midlertidig nødly. Belastningen på helsetjenester reduseres. F.eks. i 2008 ringte de 30 mest utsatte personene i Washington DC medisinsk nødnummer (911) til sammen 2400 ganger, dvs. 1,5 ganger i uka pr person. I 2010 er dette tallet nærmere 1 gang i måneden.

-go

  1. Tilbaketråkk: Tweets that mention Ab imo pectore » ‘ …., and then we work our asses off to keep them there’ -- Topsy.com

  2. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Invisiblepeople.tv intervjuer Linda Kaufmann fra Pathways to Housing

  3. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » 100000 vekk fra gata og inn i boliger

  4. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Et sted å bo eller mer gratis suppe?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: