Absolutt ikke nede for telling

(c) NRK P3, CC

Uka etter at siviløkonom studentene Richard Bjerkøe og Anders Sørbo ved Handelshøyskolen BI felte dødsdommen over plateselskapene i masterstudien The Norwegian Music Industry in the Age of Digitalization, lanserer Bjørn Eidsvåg sin siste singel Nede for telling. Sammentreffet mellom BIs studentenes dystre beskrivelse av platebransjens framtid og lanseringen av Eidsvåg-låta er nesten for påfallende til å være tilfeldig. Det er fristende å slå et billig poeng om at ‘musikkbransjen er nede for telling’, men det holder vi oss for gode til.

Bjerkøe og Sørbo viser at digitaliseringen av musikkindustrien legger større makt i hendene på musikerne, presser marginer og markeder for platebransjen og senker terskelen for at nye artister når ut til et potensielt stort publikum. Tilgjengelig og billig digital teknologi og internettbaserte tjenester for å søke etter, formidle, selge og ikke minst lytte til musikk, har sendt musikkindustrien inn i et paradigmeskifte. Masterstudien fra BI viser at musikere og artister tar en større andel av kaka enn tidligere.

Bjørn Eidsvåg er blant de artistene som har lykkes med å gjøre musikken til et bærekraftig levebrød i en bransje som har gjennomgått endringer før. Ikke bare har han lykkes med å komponere flere bestselgende sanger, men han har også gjennom hele karrieren evnet å ta kontroll over en stadig større del av verdikjeden knyttet til egen musikkproduksjon. Gjennom selskapet Quint har Eidsvåg kontroll på f.eks. booking, promotion og lyd. Han leverer tjenester til andre artister og konsertarrangører. Og han har evnet å bruke sosiale medier til å formidle musikk, ha dialog med en økende tilhengerskare og utnytte den kreative kraften som er tilgjengelig gjennom sosiale medier. Eidsvåg er aktiv på Twitter, har egen kanal på YouTube, egen MySpace side og Facebook profil.

Singelen ‘Nede for telling’ er siste skudd på den kreative stammen til artisten som startet som rockeprest og kirkerefser. På Eidsvågs først plater – Inn for landing 1976, Bakerste benk 1978, – refser han en skjør kirke og en selvhøytidelig prestestand. I 2010 peker han nese til en stivbeint plateindustri og musikkpresse. Alltid på artistens side, forsvarer kunstnerens eierskap til egen produksjon og retten til å få betalt for kunstnerisk produksjon. Og alltid klar for å ta i bruk ny teknologi, nye arenaer og nye måter formidle.

‘Nede for telling’ er et ektefødt internettbarn. Partnerskapet mellom Eidsvåg og tekstforfatteren Helge Torvund ble unnfanget på Twitter. Helge Torvund, kjent på Twitter som @2rvund, er en norsk lyriker, kunstkritiker og psykolog, og en av ildsjelene bak diktkammeret i Dagbladet. Alle som følger ham på twitter får del i tekstperler med vidd, visdom og alvor som berører og engasjerer. Hans leksjoner i praktisk latin har åpnet manges øyne for hverdagshumor på latin(!).For å ta paradigmeskiftet litt lenger, så lanserte herrene Eidsvåg/Torvund samarbeidet på Twitter, distribuerte singelen bl.a. på soundcloud.com. Musikkbloggeren Øyvind Berekvam gav ideen om å holde pressekonferansen ifm lanseringen på Twitter. Stuntet med pressekonferansen fikk Dagbladets Jan Omdahl til å spørre om dette betyr slutten på kulturjournalistikken. Hverken jeg, Eidsvåg eller Torvund tror at Twitter vil ta over kulturavisas funksjon med det første, men det er ingen tvil om det er nye tider også for kulturjournalister.

Jeg gratulerer Eidsvåg og Torvund med et kreativt partnerskap som kanskje ikke burde stoppe med dette. Begge er raske til å poengtere at prosjektet ville aldri sett dagens lys uten relasjonene som har oppstått på Twitter. Mye tyder på at samarbeidet er liv laga. Torvunds tekst er enkel og mulig å kjenne seg igjen i uten at den blir platt. Melodien er på høyde med Eidsvågs beste poplåter. Sammen utgjør tekst og melodi en låt som ikke utgir seg for å være mer enn den er: en sangbar poplåt som det er lett å kjenne seg igjen i.

Eidsvåg har en radiohit igjen. Definitivt ikke nede for telling.

-go

Nede for telling

Du har alltid vore ein nølar
Stod stille mellom ja og nei
Hadde alltid ute ein følar
Kom deg aldri i vei

Eg svarte ja før eg tenkte
Gjekk inn kvar open dør
Når det røda lyse blenkte
Gjekk eg raskare enn før

Du er nede for telling
Eg er oppe for show
Du ellar ei elling
Eg seier Go! Go! Go!

Du er nede for telling
Eg er oppe for show
Du ellar ei elling
Eg seier Go!

Du venta med det mesta
og ville sjå det an
Du ville ha det besta
Du brukte din forstand

Eg visste godt kva eg ville
Og tok det eg kunne få
Du var alltid så merkeleg stille
Men sjå på oss nå

Du er nede for telling
Eg er oppe for show
Du ellar ei elling
Eg seier Go! Go! Go!

Du er nede for telling
Eg er oppe for show
Du ellar ei elling
Eg seier Go!

Eg heiv meg på karusellen
Du stod tafatt å kikka på
Eg dansa heile kvelden
Du var pryden i ei krå

Nå er eg mett og eg er sliten
Har fått meir enn eg vil ha
Du kom med i siste liten
Nå er det du som seier ja

Eg er nede for telling
Du er oppe for show
Eg ellar ei elling
Du seier Go! Go! Go!

Eg er nede for telling
Du er oppe for show
Tid for di fortelling
Du seier Go!

Tekst: Helge Torvund, Musikk: Bjørn Eidsvåg

Denne bloggposten er rettet i forhold til opprinnelig versjon publisert 20.9.2010. Se kommentar feltet nedenfor.

 1. Tilbaketråkk: Tweets that mention Ab imo pectore » Absolutt ikke nede for telling -- Topsy.com

 2. Opprinnelig skrev jeg i denne bloggposten at musikkbloggeren Øyvind Berekvam hadde ideen om samarbeidet mellom Eidsvåg og Torvund. Torvund har høflig påpekt overfor meg at Berekvam nok kun hadde ideen om en twitter pressekonferanse.

  Siden dette er min egen blogg og jeg bestemmer selv, har jeg tatt meg friheten å redigere mitt opprinnelig innlegg for å gjenspeile virkeligheten bedre.

  Mvh Geir Olav

 3. Tilbaketråkk: Berekvam.com » Nær fronten i mediekrigen?

 4. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Mye bra rundt neste sving

 5. maria

  Hva betyr «Du eller ei elling» ? Er Elling et navn? Eller er det «ei elling» og hva er det?

 6. Maria,

  Tja . .skal være forsiktig med å forklare poesi for bastant. Helge Torvund kan helt sikkert hjelpe til her.

  Mitt tips er at det handler om å elle – som for eksempel ‘elle, melle, deg fortelle, ut i år . . . .’ etc.
  Jeg har forstått at det henspeiler på nøling, usikkerhet og vanskeligheter med å ta valg.

  Hva tror du?

  -go

 7. maria

  Mja… muligens. Du har sikkert rett. Men best vi spør Helge Torvund. 🙂

 8. Da gjør vi det. Følg med på Twitter på @geirolavlisle og @2rvund.

 9. 2rvund

  Denne teksten handlar om eit du og eit eg, som kan vera to
  menneske, fordi det er lettast å oppfatta det slik, men som
  eigentleg handlar mest om to måtar å forholda seg til tilværet på.
  Den eine representerer eit mennesketype som er svært høgt premiert
  i vårt samfunn; den aktive, pågåande, som er i høg grad
  sjølvmedviten og ein god tanke omsynslaus, går på for å
  tilfredstilla eigne behov, og er stadig framme for å promotera seg
  og få vist kva han er og kan. Han er oppe for show. Den andre, som
  eg meiner representerer noko minst like verdfullt, har det ikkje så
  lett i vårt samfunn eller skuleverk; den blyge og tilbakehaldne,
  den som vil undersøka tilhøva før ein handlar og kanskje venta endå
  litt til, fordi det ikkje er så viktig å få vist seg fram, som å få
  til noko som kjennest rett og bra. I ei tid der handlingskraft og
  ikkje minst aktivitet, er så høgt skatta, gløymer ein ofte at det
  kan gå føre seg mykje i stille vatn. Eg har skrive eit lite dikt
  for å visa at eit ord kan forståast på mange måtar:

  Å sitja heilt

  stille
  Å vera så aktiv
  som bare det

  er
  I diktet «Nede for telling»
  lar eg den framstormande ‘eg’ vera tøff og snakka litt engelsk,
  samstundes som han gjer ting som er ukloke, og går fortare når det
  lyser rødt. Eg lar han også hive seg på ein karusell, som jo er eit
  symbol for tivoli; det overflatiske, raske og svimlande.

  Den tilbakehaldne «du» representerer noko tradisjonelt folkeleg, på
  godt og vondt, at ein ikkje skal stikka seg ut, at ein må sjå ting
  litt an, at ein ikkje skal forhasta seg, og for så vidt også noko
  taoistisk; at ein ikkje skal handle når det ikkje er naudsynt, men
  la ting få utvikla seg på naturleg vis, han uttrykkjer seg då ved å
  nytta eldgamle reglar og ramsar, og eller ei elling, som i
  utgangspunktet er knytt opp til barneleik, men som i den folkelege
  poesien ikkje ligg så langt unna trolldomsformular og magiske
  seiemåtar, ved å elle mellom to alternativ, lar ein lagnaden
  avgjera. For nokre kan dette gje assosiasjonar til spådomskunstar
  som I Ching og heksagram.

  I taoismen, ofte representert ved symbolet for yin og yang, er
  det slik at ein oppfattar tilværet ut
  frå ein dialektisk modell, taoismen er metafysisk dialektikk, der
  maoismen var ein materialistisk dialektikk. I dialektikken vil det
  vera slik at to ting som vert oppfatta som motsetnadar, har ein
  kime til sin eiga motsetnad gøymt inne i seg sjølv. Det vil i dette
  tilfellet seia at den som er oppe for show, vil kunne utvikla ein
  som er nede for telling, og den som er nede for telling, vil i
  neste stadium av utviklinga kunna vera oppe for show.

  Og nett det er det eg lar skje i dette diktet. me veit jo alle at me ikkje
  heile tida kan vera oppe for show og stå på, twitra frå den eine
  flyplassen etter den eine, delta på alle møter og seminar og visa
  seg fram i eitt bankande. Om ein ikkje lyttar til behovet for
  balanse, høyrer på det kroppen seier, men brenn sitt lys i begge
  endar, om ein gjer som dette

  Eg svarte ja før eg tenkte
  gjekk inn kvar open dør
  når det røda lyset blenkte
  gjekk eg fortare enn før

  så vil ein brått nå ei grense, ein vil verta totalt utmatta,
  utbrent. Og det er det jo veldig mange som opplever nå. Ein tek
  ikkje pause, men står på og står på, heilt til noko i oss bare
  seier stopp. Me møter veggen. Det er ikkje fleire opne dører. Me er
  totalt og ugjenkalleleg nede for telling. Eg har vore på
  dagsseminar der den eine «leiande innan sitt felt» etter den andre
  stod fram og fortalde om sitt utmattingssyndrom og korleis «noko»
  hadde tvunge dei til å endra livsstil og kurs.

  Den som tek det meir med ro er ikkje så redd for å venta litt med å ta avgjersle. Han
  eller ho har forstått at det er lov å venta litt mellom ja og nei.
  Kanskje ein gjer som mannen frå Malta, Edward de Bono, har sagt me
  kan gjera, seier «PO». Eller kanskje dei bare lyttar til poeten Jan
  Erik Vold som seier

  Har du sagt A
  Har du sagt A
  (Kykkelipi, Gyldendal, 1969).

  Uansett så er det slik laga, at når ein ventar si
  tid og sin sjanse, så opnar det seg oftast eit rom der det høver
  ein å koma med sitt, å visa at ein er og at ein kan, og om ein vil
  og det kjennest rett, så kan ein då brått vera oppe for show, medan
  den framstormande, går-på-same-kva-eg-støyter-på typen er nede for
  telling.

 10. Tilbaketråkk: Tweets that mention Ab imo pectore » Absolutt ikke nede for telling -- Topsy.com

 11. Tilbaketråkk: Tweets that mention Ab imo pectore » Absolutt ikke nede for telling -- Topsy.com

 12. Tilbaketråkk: Ab imo pectore » Å vatn

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: