Uten akademia – blir det superråd eller supperåd?

Næringsminister Trond Giske annonserte i forrige uke sitt nye initiativ under prosjektet ‘Samarbeid for arbeid’. Næringsministeren samler unge ledere fra forskjellige bransjer for å ‘dele erfaringer og kunnskap om ulike utviklingstrekk for norsk næringsliv og næringsstruktur i et internasjonalt perspektiv.’ Gruppen med ledere skal ikke foreslå tiltak aller strategier for næringsutvikling i Norge, ‘men være en arena for å utveksle kunnskap om norsk og internasjonalt næringsliv og om hva Norge kan leve av i fremtiden.’

Regjeringens prosjekt ‘Samarbeid for arbeid’ har høstet god omtale og er et godt initiativ til å få flere aktører til å trekke i samme retning for å få folk i arbeid. Giskes samling av norske ‘unge’ næringslivsledere har fått en mer blandet mottakelse. (Let’s face it – disse folka er ikke så unge!  Flere av dem er jo så gamle som meg . . . og de fleste vil si at det er lenge siden jeg var ung og lovende:-))

HKH Kronprins Haakon var tiltenkt en rolle i gruppa, men har trukket seg etter betydelig kritikk fra flere kanter. Isolert sett tror jeg Kronprinsen kunne bidratt positivt i utvalget. Han er engasjert og engasjerende, kunnskapsrik og har god kjennskap til Norge og Norges forhold til resten av verden. Men konstitusjonelt er det ikke liv laga å la Kronprinsen, i noen tilfeller Kronprinsregenten, delta i en rådgivingsgruppe for regjeringen. Kongehuset gjør klokt i å trekke seg fra utvalget.

Næringsministeren gjør jobben sin når han fasiliterer arenaer for utveksling av kunnskap om hvilke muligheter som finnes for næringsutvikling i framtida. Men jeg er overrasket over at han setter sammen en så høyt profilert gruppe uten deltakelse forskermiljøer, utdanningsmiljøer eller bransjeorganisasjoner. Regjeringens eget virkemiddel for næringsutvikling, ‘Innovasjon Norge’, er heller ikke funnet en plass i utvalget.

Når formålet med gruppen er å ‘utveksle kunnskap’ og ‘dele erfaringer og kunnskap’ virker sammensetningen av utvalget for snevert. La meg foreslå 3 ytterligere deltakere som ville gi gruppen større bredde og relevant faglighet. Jeg kjenner ikke disse menneskene, men deres ståsted og erfaring ville vært nyttig for næringsministerens gruppe og næringsminsterens gruppe ville vært nyttig for disse:

Jeg ønsker Næringsministerens gruppe lykke til – viktig arbeid og dyktige folk. Men en større bredde hadde vært ønskelig.

-go

%d bloggere like this: